baner

Fundacja imienia ks. Czesława Wali została powołana przez ks. infułata Czesława Walę, wieloletniego duszpasterza i przyjaciela osób niesłyszących. Fundator podejmował wiele inicjatyw wspierających osoby z uszkodzonym słuchem, zawsze dostrzegał w nich ogromny potencjał, a poprzez swoje działania pozwalał rozłożyć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności. Ksiądz Infułat często powtarza słowa: „Dopóki żyje to pomagam”, a Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących im. ks. Czesława Wali, którego budowa trwa, ma być kolejną formą wsparcia dla osób niesłyszących. Współpracując ze Siostrami Salezjankami Najświętszych Serc (założonymi przez św. Filipa Smaldone do pracy z niesłyszącymi), które od 2010 r. są na stałe w Rudniku nad Sanem oraz przy wsparciu Fundacji, chce on zapewnić stałą pomoc swoim niepełnosprawnym przyjaciołom.

Fundacja działa od 2018 r., zarejestrowana 23 października 2018 r.: KRS: 0000754401; REGON: 381629872, NIP: 6020137403.

Do głównych zadań fundacji należy:

 • opieka nad osobami niesłyszącymi oraz niesłyszącymi z inną niepełnosprawnością
 • działalność na rzecz osób niesłyszących oraz niesłyszących z inną niepełnosprawnością
 • wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury i sztuki oraz w dostępie do obiektów użyteczności publicznej (muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp.)
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • wybudowanie i prowadzenie domu opieki dla osób niesłyszących w Rudniku nad Sanem
 • inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia religijnego i kulturalnego, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku
 • działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej
 • działania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz, działania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych
 • propagowanie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 • PREZES FUNDACJI: siostra LEODENIRA NEGRAO FERNANDES
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Członek zarządu: ZOFIA RYCHLAK
 • Członek zarządu: TADEUSZ NALEPA