baner

Pragniemy serdecznie podziękować  Przyjaciołom – darczyńcom indywidualnym –  za wsparcie Fundacji imienia ks. Czesława Wali. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i wpłatom pieniężnym Fundacja może realizować swoje cele. Mając na uwadze chęć niesienia wsparcia głuchym, zwracamy się także do instytucji i firm z prośbą, o wsparcie działalności statutowej Fundacji w dowolnej formie. O naszych bieżących działaniach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz poprzez kontakt indywidualny.

Fundacja imienia ks. Czesława Wali ze swej strony może zobowiązać się do następujących działań na rzecz Donatora:

 1. Przyznanie tytułu „Darczyńcy” lub „Donatora” i prawa do używania tego tytułu w materiałach promocyjnych ofiarodawcy
 2. Zapewnienie Darczyńcy wyłączności branżowej jako jedynej instytucji wspomagającej, z danego sektora
 3. Umieszczania logo Darczyńcy /według przekazanego wzoru/:
  • na stronie internetowej www.
  • na materiałach informacyjnych i drukach okolicznościowych Fundacji
  • na materiałach reklamujących konkretne wydarzenie
 4. Możliwość ekspozycji banerów, roll-upów i reklamach własnych Darczyńcy, eksponowanych podczas imprez Fundacji w każdorazowo uzgodnionej liczbie i rozmiarach
 5. Możliwość wspólnej organizacji imprez i spotkań /np. występów niepełnosprawnych artystów/
 6. Podziękowań, podobnie jak w przypadku donatorów indywidualnych
 7. Otrzymanie informacji na temat działalności Fundacji na potrzeby wspólnej promocji  /po indywidualnym uzgodnieniu/

Działania Fundacji wpisują się w ideę tworzenia społeczeństwa bez barier, społeczeństwa obywatelskiego i samorozwoju osób z niepełnosprawnościami – dlatego też cieszą się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego tez istnieje konieczność negocjowania form wsparcia i współpracy.

Za zrozumienie i wszelką pomoc będziemy bardzo wdzięczni i zobowiązani.

Zarząd i podopieczni Fundacji