FUNDACJA POWRACA DO AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI

21 lutego 2023 roku na posiedzeniach Rady i Zarządu Fundacji dokonano zmian ich składów., a także znowelizowano statut Fundacji. Zarząd został uzupełniony z dwóch do pięciu członków, zaś Rada z jednego na siedmiu. Zarząd przyjął plan działania na ten rok. Najważniejszymi celami jest dokończenie budowy Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz wznowienie robót przy rozpoczętej budowie Ogólnopolskiego Domu dla Niesłyszących im. ks. Czesława Wali. W tym krótkim czasie uporządkowane zostały kwestie prawne, dotyczące rozpoczętych budów. Obecnie prowadzimy intensywne starania o pozyskanie środków finansowych. Przygotowanych zostało i przesłanych ponad dwadzieścia wniosków o wsparcie finansowe, ale to jeszcze nie koniec. Podjęte zostały czynności, mające na celu przekazanie – w drodze darowizny na rzecz Fundacji – budynku przy ul. Stróżańskiej 105, w którym chcielibyśmy, aby już teraz mogły zamieszkać osoby niesłyszące oraz domu rodzinnego ks. Czesława Wali, w którym zamierzamy urządzić Izbę Pamięci ks. Czesława Wali.

Przewiń do góry