Nasz DOM

Nasz dom dla niesłyszących

Budujemy jedyny w Polsce Dom dla Niesłyszących, w których Niesłyszący będą mogli znaleźć ciepłe i bezpieczne miejsce do życia. Tutaj będą rozwijać swoje talenty, otrzymywać wsparcie specjalistów, uczyć się języka migowego. To będzie wspaniałe i niezwykłe miejsce!

Dom, którego budowę rozpoczął Ks. Czesław Wala, wynika z potrzeby dania bezdomnym, samotnym i wykluczonym społecznie Niesłyszącym dobrego i ciepłego miejsca do życia.

Dom ma dogodną lokalizację z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Dodatkowego waloru zyskuje dzięki usytuowaniu go w zakątku rozległego kompleksu leśnego, w urokliwej Kotlinie Sandomierskiej urzekającej pięknem krajobrazów i niezwykle ciekawą historią.

Jedyny w Polsce Dom dla Niesłyszących został zaprojektowany, jako budynek o dwóch kondygnacjach bez podpiwniczenia ze stromymi dachami.

Będzie się składał z:

części administracyjno-rehabilitacyjnej

części
mieszkalnej

stołówki
z zapleczem

pomieszczeń warsztatowo – garażowych

Część administracyjno-rehabilitacyjna

Wyobraźmy sobie parter w strefie wejściowej, gdzie będą pomieszczenia biurowe (pokój lekarza, sekretariat, gabinet dyrektora) oraz zespół pomieszczeń opieki zdrowotnej (pokój lekarza, pokój pielęgniarek, gabinet zabiegowy, sala rehabilitacyjna). Oczami wyobraźni zobaczmy świetnie wyposażoną i przestronną salę konferencyjną, która będzie wykorzystywana dla pensjonariuszy, na zajęcia edukacyjne i integracyjne, spotkania z wolontariuszami – osobami słyszącymi, a także dla grup zorganizowanych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, rekolekcjach, „zielonej szkole” czy organizatorów konferencji i szkoleń w zakresie surdopedagogiki oraz języka migowego dla osób słyszących i niesłyszących. Teraz przejdźmy szerokimi i jasnymi korytarzami na I. piętro, gdzie będą wygodne i przytulne mieszkania dla personelu, czyli dla prowadzących turnusy rehabilitacyjne i kursy dokształcające.

Część mieszkalna

Niczym nieograniczona wyobraźnia otwiera przed nami nową przestrzeń domu – część mieszkalną  obsługiwaną przez trzy wejścia z klatkami schodowymi dla max. 80 osób (50 osób na stały pobyt i 30 osób tymczasowo). Na parterze będą nowoczesne i komfortowe pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy z wydzielonymi sanitariatami oraz pomieszczenia ogólnodostępne: pralnia, suszarnia, kuchnia i świetlica. Natomiast na I piętrze zostały zaprojektowane funkcjonalne i klimatyczne pokoje gościnne dla osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych, uczestników warsztatów, kursów organizowanych w ośrodku oraz dla odwiedzających stałych mieszkańców lub – w miarę potrzeb – jako dodatkowe pokoje mieszkalne dla osób przebywających na stały pobyt.  Wszyscy będą mogli korzystać z kaplicy, zlokalizowanej w sąsiedztwie holu i klatki schodowej, w części centralnej zespołu mieszkaniowego.

Stołówka z zapleczem

Dalej popuszczamy wodze fantazji, by bliżej przyjrzeć się kolejnemu miejscu mającego powstać domu – jadalni z wystrojem przywołującym najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Przewiduje się całodzienne smaczne i zdrowie wyżywienie dla osób mieszkających w budynku na stałe (ok. 50 posiłków), a w miarę potrzeb dla osób przebywających w pokojach gościnnych. Przy zwiększonym  zapotrzebowaniu w celu pełnego wykorzystania powierzchni stołówki posiłki wydawane będą w dwóch turach. W sąsiedztwie jadalni zostały ulokowane dodatkowe pomieszczenia: kuchnia, zmywalnia, chłodnia oraz magazyny. Obsługa w zakresie zaopatrzenia będzie się odbywała poprzez zaprojektowaną od strony wschodniej rampę załadunkową o wysokości dostosowanej do wymogów dla samochodów dostawczych.

Pomieszczenia warsztatowo – garażowe

Dajmy się raz jeszcze ponieść wyobraźni i przyjrzymy się bliżej części gospodarczej domu, która składać się będzie z dwóch pomieszczeń garażowych dla własnych samochodów: osobowych i dostawczych oraz pomieszczenia warsztatowego służącego do przeprowadzenia bieżących napraw wykorzystywanego w obiekcie sprzętu. Co niezwykle istotne – wszystkie te pomieszczenia zostaną całkowicie odizolowane od pozostałej części budynku dzięki usytuowaniu ich od strony północnej w sąsiedztwie drogi dojazdowej – ulicy Piaskowej. To sprawi, że nasz dom stanie się prawdziwą oazą ciszy, spokoju, bezpieczeństwa  i wytchnienia od miejskiego zgiełku.

Po co budujemy Dom dla Niesłyszących?

Jedyny w Polsce Dom dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem wyrasta z wielkiej potrzeby serca i chwili. Jest wyrazem ogromnej troski o osoby niepełnosprawne słuchowo.

Powstaje, aby:

  • organizować kursy dokształcające i warsztaty aktywności zawodowej dla Niesłyszących
  • podejmować wszelkie działania przeciw wykluczeniu społecznemu Niesłyszących
  • udzielać wsparcia rodzinom Niesłyszących
  • prowadzić działania mające na celu zrzeszenie, integrację i rehabilitację osób z uszkodzonym słuchem oraz wyrównywanie ich szans rozwojowych, zawodowych i społecznych,  a także przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • promować kulturę głuchych (np. plenery malarskie, występy muzyczne, koncerty, imprezy okolicznościowe)
  • inicjować działania edukacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych słuchowo oraz związane z pielęgnowaniem polskości, podtrzymywaniem tradycji narodowej i rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej, religijnej oraz kulturowej.

Ks. Czesław Wala z całych sił pragnął, aby jedyny w Polsce Dom dla Niesłyszących służył wszystkim osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza opuszczonym, biednym, wykluczonym społecznie i kulturowo. Stał się żywym świadectwem wspólnoty miłości słyszących z Niesłyszącymi.

Kto kocha, ten jest hojny w miłości!

Zbudujmy razem jedyny z Polsce Dom dla Niesłyszących – pełen miłości, zrozumienia i troski.

Przewiń do góry