O nas

Misja

Budujemy jedyny w Polsce Dom dla Osób Niesłyszących, spełniając marzenie ks. Czesława Wali.

Ksiądz Infułat Czesław Wala, będąc jeszcze w Kałkowie,podejmował wiele inicjatyw wspierających osoby z uszkodzonym słuchem. Zawsze dostrzegał w nich ogromny potencjał, a poprzez swoje działania pozwalał rozwinąć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności. Często powtarzał słowa: „Dopóki żyję, to pomagam”.

Dom dla Osób Niesłyszących, którego budowa trwa w Rudniku nad Sanem, ma być kolejną formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych słuchowo. Ks. Czesław Wala raz przy wsparciu Fundacji, pragnął otoczyć stałą pomocą swoich niepełnosprawnych przyjaciół – zapewnić im miejsce, gdzie poczuliby się jak u siebie i mogli w pełni korzystać z życia.

Przeznaczył na ten cel cały swój majątek odziedziczony po rodzicach, przede wszystkim teren malowniczo położony w lesie, który został ogrodzony i na którym została wyko0nana część fundamentów.

Będąc na emeryturze w Rudniku – mimo ciągłej walki o zdrowie – Patron naszej Fundacji robił wszystko, by dokończyć rozpoczętą budowę. To było JEGO WIELKIE MARZENIE. Całą swą energię kierował na to, by zgromadzić fundusze i dokończyć ostatnie dzieło życia.

Teraz my wypełniamy Jego testament, kontynuując dzieło budowy Domu dla Osób Niesłyszących w Rudniku nad Sanem.

NUMERY KONT BANKOWYCH:

Tradycyjny przelew

Odbiorca
Fundacja imienia ks. Czesława Wali
ul. Stróżańska 105
37-420 Rudnik nad Sanem

Numer konta
48 1240 2760 1111 0010 8632 4130 (Bank Pekao SA)

Tytuł wpłaty
Darowizna na budowę Domu dla Osób Niesłyszących

Przelew zagraniczny

IBAN: PL48124027601111001086324130
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

USD (dolary amerykańskie):
PL 77 1240 2760 1787 0010 8632 7056

Euro:
PL 84 1240 2760 1978 0010 8632 7274

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • opiekę nad Niesłyszącymi bezdomnymi, samotnymi, z inną niepełnosprawnością i w wieku emerytalnym,
  • wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury i sztuki oraz w dostępie do obiektów użyteczności publicznej (muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp.)
  • działalność charytatywną i edukacyjną na rzecz Niesłyszących
  • promowanie kultury Niesłyszących
  • wybudowanie i prowadzenie Domu dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem
  • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi życia religijnego i kulturalnego, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku Niesłyszących
  • działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością słuchową.

RADA FUNDACJI

RÓŻA WRAGA

Przewodnicząca rady

MARIA LACHOWICZ

Wiceprzewodnicząca rady

BARBARA ZAWÓŁ

Sekretarz rady

HELENA KRASOŃ

Członek rady

ZYTA KWIECIEŃ

Członek rady

FRANCISZEK PINDERSKI

Członek rady

dr SŁAWOMIR ZWOLAK

Członek rady

ZARZĄD FUNDACJI

MARIAN PĘDLOWSKI

Prezes zarządu

RYSZARD MAJ

Wiceprezes zarządu

ZOFIA RYCHLAK

Sekretarz zarządu

prof. nadzw. dr hab. BARBARA KAŁDON

Członek zarządu

TADEUSZ NALEPA

Członek zarządu

Kto kocha, ten jest hojny w miłości!

Zbudujmy razem jedyny z Polsce Dom dla Niesłyszących – pełen miłości, zrozumienia i troski.

Przewiń do góry