O nas

Misja

Budujemy jedyny w Polsce Dom dla Głuchych, spełniając marzenie ks. Czesława Wali.

Ksiądz Infułat Czesław Wala, będąc jeszcze w Kałkowie,podejmował wiele inicjatyw wspierających osoby z uszkodzonym słuchem. Zawsze dostrzegał w nich ogromny potencjał, a poprzez swoje działania pozwalał rozwinąć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności. Często powtarzał słowa: „Dopóki żyję, to pomagam”.

Dom dla Głuchych, którego budowa trwa w Rudniku nad Sanem, ma być kolejną formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych słuchowo. Współpracując ze Siostrami Salezjankami Najświętszych Serc (założonymi przez św. Filipa Smaldone do pracy z niesłyszącymi), które w 2010 r. Ksiądz Infułat sprowadził do Rudnika nad Sanem oraz przy wsparciu Fundacji, pragnął otoczyć stałą pomocą swoich niepełnosprawnych przyjaciół – zapewnić im miejsce, gdzie poczuliby się jak u siebie i mogli w pełni uczestniczyć w życiu kulturalno – religijnym.

Przeznaczył na ten cel cały swój majątek odziedziczony po rodzicach, przede wszystkim teren malowniczo położony w lesie, który został ogrodzony i na którym zostały już wylane fundamenty.

Będąc na emeryturze w Rudniku – mimo ciągłej walki o zdrowie – Patron naszej Fundacji robił wszystko, by dokończyć rozpoczętą budowę. To było JEGO WIELKIE MARZENIE. Całą swą energię kierował na to, by zgromadzić fundusze i dokończyć ostatnie dzieło życia.

Teraz my wypełniamy Jego testament, kontynuując dzieło budowy Domu dla Głuchych w Rudniku nad Sanem.

Ponadto naszą misję realizujemy poprzez:

  • opiekę nad Głuchymi bezdomnymi, samotnymi, z inną niepełnosprawnością i w wieku emerytalnym,
  • wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury i sztuki oraz w dostępie do obiektów użyteczności publicznej (muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp.)
  • działalność charytatywną i edukacyjną na rzecz Głuchych
  • promowanie kultury Głuchych
  • wybudowanie i prowadzenie Domu dla Głuchych w Rudniku nad Sanem
  • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi życia religijnego i kulturalnego, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku Głuchych
  • działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością słuchową.

Nasz zespół

LEODENIRA NEGRAO FERNANDES

Prezes fundacji

ZOFIA RYCHLAK

Członek zarządu

TADEUSZ NALEPA

Członek zarządu

Kto kocha, ten jest hojny w miłości!

Zbudujmy razem jedyny z Polsce Dom dla Głuchych – pełen miłości, zrozumienia i troski.

Przewiń do góry