Patron

Fundatorem i Patronem fundacji jest Ksiądz Infułat Czesław Wala

Idea powstania jedynego w Polsce Domu dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem długo dojrzewała w sercu Księdza Infułata Czesława Wali. Zrodziła się nie tylko z Jego wrażliwości na problemy ludzi niepełnosprawnych, samotnych i ubogich, ale i wielkiej potrzeby odwdzięczenia się Ziemi Rudnickiej za ocalenie Jego rodziny z pożogi wojennej oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku dla różnorodności kulturowej. 

Realnych kształtów nabrała z chwilą, gdy Ksiądz Wala przeszedł na emeryturę i mógł całkowicie poświęcić się realizacji wielkiego dzieła. Zakładał już tego typu ośrodki w Starachowicach, Skarżysku, Końskich, Opocznie, Ostrowcu, Opatowie, czy Sandomierzu, miał więc olbrzymie doświadczenie.

Z perspektywy ponad półwiecznej pracy z Głuchymi widział, jak słuszne to były decyzje i odpowiadające potrzebie chwili. Wciąż jednak brakowało miejsca dla niesłyszących, bezdomnych, samotnych i wykluczonych społecznie. Stąd usilne pragnienie stworzenia dla nich domu (4500 m2).

Dla tego celu Ksiądz Czesław Wala przeznaczył działkę (1, 2507 ha).

 W założeniu Fundatora ma być też wielkim dowodem wdzięczności dla rodaków za uratowanie życia Jego ortodoksyjnej rodziny podczas II wojny światowej.

Kto kocha, ten jest hojny w miłości!

Zbudujmy razem jedyny z Polsce Dom dla Głuchych – pełen miłości, zrozumienia i troski.

Przewiń do góry