Patron

Fundatorem i Patronem fundacji jest Ksiądz Infułat Czesław Wala

Idea powstania jedynego w Polsce Domu dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem długo dojrzewała w sercu Księdza Infułata Czesława Wali. Zrodziła się nie tylko z Jego wrażliwości na problemy ludzi niepełnosprawnych, samotnych i ubogich, ale i wielkiej potrzeby odwdzięczenia się Ziemi Rudnickiej za ocalenie Jego rodziny z pożogi wojennej oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku dla różnorodności kulturowej. 

Realnych kształtów nabrała z chwilą, gdy Ksiądz Wala przeszedł na emeryturę i mógł całkowicie poświęcić się realizacji wielkiego dzieła. Zakładał już tego typu ośrodki w Starachowicach, Skarżysku, Końskich, Opocznie, Ostrowcu, Opatowie, czy Sandomierzu, miał więc olbrzymie doświadczenie.

Z perspektywy ponad półwiecznej pracy z Głuchymi widział, jak słuszne to były decyzje i odpowiadające potrzebie chwili. Wciąż jednak brakowało miejsca dla niesłyszących, bezdomnych, samotnych i wykluczonych społecznie. Stąd usilne pragnienie stworzenia dla nich domu (4500 m2).

Dla tego celu Ksiądz Czesław Wala przeznaczył działkę (1, 2507 ha).

 W założeniu Fundatora ma być też wielkim dowodem wdzięczności dla rodaków za uratowanie życia Jego ortodoksyjnej rodziny podczas II wojny światowej.

Więcej o naszym Patronie można znaleźć w:

  1. Głos z eremu. Ksiądz Infułat Czesław Wala, red. A. Rynio, Wyd. Ikona, Szydłowiec 2013,
  2. ks. Aleksander  Burdzy – „Ks. Czesław Wala – w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” – 2019 r.
  3. ks. Czesław Wala – „Chciałem być orłem”.

lub na stronach internetowych:

  1. https://sanktuariumkalkow.pl/historia/
  2. https://naszdomrudnik.pl/ks-czeslaw-wala
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Wala#%C5%BByciorys
  4. https://www.youtube.com/watch?v=m-7WYhQPcTo
  5. https://www.youtube.com/watch?v=VlPxQIusFCk
  6. https://www.youtube.com/watch?v=8MokAWNGzak
  7. https://radioplus.com.pl/diecezja/46984-natychmiast-swietym-swiety-kaplan-ks-czeslaw-wala-fundamentem-sanktuarium-w-kalkowie-galeria

Kto kocha, ten jest hojny w miłości!

Zbudujmy razem jedyny z Polsce Dom dla Głuchych – pełen miłości, zrozumienia i troski.

Przewiń do góry