Pomnik niepodległości

Pomnik Stulecia Odzyskania Niepodległości

Bardzo ważną częścią kompleksu budowlanego jest Pomnik Stulecia Odzyskania Niepodległości. Jego powstanie zainicjował Patron fundacji – Ks. Czesław Wala w związku z narodowymi obchodami upamiętnienia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

Pomnik składa się z:

  • wizerunku orła na postumencie betonowym, w wiklinowym gnieździe
  • krzyża i konturu granic Polski na wspornikach konstrukcji stalowej
  • kopca obłożonego kamienieniem łupanym okrywającego fundamenty orła.

Pomnik stoi przy głównej bramie wjazdowej, jako wyraz miłości do ojczystej i rodzinnej ziemi, znak wdzięczności za dar życia w wolnym kraju oraz symbol siły duchowej narodu oraz wierności patriotycznym i chrześcijańskim wartościom.

Rudnickiej ziemi, zroszonej potem i krwią naszych przodków, sama idea Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości nadaje szczególnego charakteru i zobowiązuje nas do podjęcia równie heroicznych i pełnych poświęcenia działań. W obecnych warunkach jednym z nich jest budowa pomnika jako duchowej części jedynego w Polsce Domu dla Niesłyszących.

Chcemy dokończyć rozpoczęte przez ks. Walę dzieło.

Dzięki wielkiej hojności Darczyńców zostały już:

  • wykonane fundamenty pod część przednią pomnika na którym zainstalowano orła z koroną,
  • wykonano fundamenty na których zamocowany został krzyż i konstrukcja w kształcie litery V oraz kontury granic Polski

Pozostał jeszcze do wykonania 55. metrowej długości różaniec.

dokończmy BUDOWĘ PomnikA Stulecia Odzyskania Niepodległości

Dzięki takim ludziom jak Ty dobro niesie się w świat!

Przewiń do góry