baner

„Święty Kapłan” i „Święty natychmiast”

W piątek i sobotę trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 31 maja w wieku 84 lat księdza infułata Czesława Wali. Rozpoczęły się w Rudniku, rodzinnym mieście  księdza, w którym spędził ostatnie lata swojego życia. W Rudniku uroczystością przewodniczył przyjaciel księdza Wali arcybiskup częstochowski, Władysław Depo.

Główne uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Kałkowie Godowie, miejscu wielkiego kultu chrześcijańskiego, miłości do Pana Boga, Matki Bożej, centrum krzewiącym kulturę chrześcijańską i wielkie umiłowanie  Ojczyzny, które stworzył od podstaw, zaczynając o skromnej kaplicy.  Wielkim charyzmatem tego niezwykłego człowieka i kapłana była wielka miłość do Boga, realizująca się nie tylko poprzez osobistą pobożność, ale wielką miłość do  drugiego człowieka. Każdy, kto zetknął się z księdzem Walą miał wrażenie, że jest dla niego najważniejszym człowiekiem pod słońcem. Mówią o tym osoby cierpiące, niepełnosprawne, mówią o tym osoby konsekrowane, naukowcy i artyści. Zaświadczam o tym także i ja i moi przyjaciele i bliscy, którzy znali osobiście księdza. Mówią o tym głuchoniemi, których był duszpasterzem, a dla których na swej ziemi rodzinnej w Rudniku rozpoczął budowę ogólnopolskiego domu. I tego  dzieła nie zdążył dokończyć, bo nie wiedzieć czemu na drodze do jego realizacji napotykał wiele przeszkód. Trzeba mieć nadzieję, że znajdą się ci, którzy spełnią to ostatnie marzenie księdza Wali.

Z ogromnym żalem informujemy, iż 31 maja 2020 roku w wieku 84 lat odszedł do Domu Ojca nasz ukochany założyciel i główny fundator ksiądz infułat Czesław Wala. Wielki człowiek i wielki kapłan. Syn ziemi rudnickiej, ostatnie lata swego życia, będąc już emerytem spędził w Rudniku w swym domu rodzinnym.

Niezwykłe piętno odcisnął na Ziemi Świętokrzyskiej, gdzie zbudował dosłownie w szczerym polu Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej. Stworzył znane w całej Polsce centrum ewangelizacyjne do którego pielgrzymowało rokrocznie tysiące pątników, a obok niego szereg dzieł o charakterze charytatywnych dla niepełnosprawnych, chorych, dzieci. Dzieła te powstały z przysłowiowego wdowiego grosza, którego nie skąpili, doceniający wielką  charyzmę i poświęcenie tego niezwykłego kapłana. Z pasją krzewił wśród wiernych także umiłowanie do naszej Ojczyzny, budując Golgotę, upamiętniającą bohaterskie czyny Polaków. Ale najbardziej niezwykłą cechą tego Kapłana była emanująca z niego miłość Pana Boga, Wielka Maryjność, miłość i dobroć dla ludzi.

Z przyjemnością informujemy, że w każdą sobotę o godz. 16:00 w Domu Zakonnym Świętego Filipa Smaldone w Rudniku nad Sanem, przy ulicy Stróżańskiej 105 jest Adoracja Najświętszego Sakramentu i o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza Święta w intencji osób niesłyszących i wszystkich przyjaciół, którzy wspierają duchowo i materialnie dzieło na rzecz budowy Domu dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem. Nasz dług wdzięczności spłacamy modlitwą. Serdecznie zapraszamy.

ks. infułat Czesław Wala 
wraz z Siostrami Salezjankami Najświętszych Serc

Wywiad powstał w ramach projektu Historia Migana realizowanego przez Fundację FONIS przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Zapraszamy do oglądania i zapoznania się ze świadectwem życia i działalności ks. infułata Czesława Wali. Film z napisami i w języku migowym.