WIELCE SZANOWNI PAŃSTWO DARCZYŃCY

Ponownie serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe. Informujemy, iż zdjęliśmy z naszej strony internetowej aplikację, poprzez która była możliwość dokonywania wpłat darowizn na budowę Ogólnopolskiego Domu dla Niesłyszących im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem. Obecnie możliwość taka istnieje poprzez dokonywanie przelewów tradycyjnych i internetowych, dzięki czemu darowizny trafiają bezpośrednio na konto fundacji.

Ponadto zdjęliśmy ze strony internetowej link „Darczyńcy”. Obecnie architekci pracują nad projektem Panteonu Darczyńców, na którym zostaną umieszczone imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wszystkich darczyńców, którzy wyrażą zgodę na umieszczenie ich na panteonie. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgód pocztą elektroniczną na adres: fundacjakswali@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja im. ks. Czesława Wali ul. Stróżańska 105, 37-420 Rudnik nad Sanem.

Przewiń do góry