FUNDACJA ZOSTAŁA WŁAŚCICIELEM BUDYNKU, KTÓRY BĘDZIE SŁUŻYŁ OSOBOM NIESŁYSZĄCYM

14 lipca 2023 roku, na mocy umowy darowizny, zawartej pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc w Rzymie, a Fundacją im. ks. Czesława Wali, Fundacja stała się właścicielem budynku , położonego w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej 105. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 313m2.  Budynek będzie przeznaczony na realizację celów statutowych, w tym do pobytu i zamieszkania przez osoby niesłyszące. Proces przygotowania do użytkowania wymaga wykonania wielu czynności, w tym robót remontowych. O postępie prac informować będziemy na bieżąco.

Przewiń do góry